Sant Jordi – Laboratori

Home / Sant Jordi – Laboratori

logo3Laboratori o Expres’art. Aquest Laboratori vol incidir en els aspectes que relacionen les arts, el pensament i l’espai públic, l’entorn i la societat que la forma com a lloc d’experiències vives i relacionals. Els artistes com a exploradors dels moments i moviments contemporanis, com a experimentadors del present cap a un futur incert, però obert a noves possibilitats d’expressió. Curiositat, intuïció, rigor i innovació serien les bases d’una futura creació.

SALA SANT JORDI - LABORATORI

Històric