Sant Jordi – Laboratori

Home / Sant Jordi – Laboratori

logo3Laboratori o Expres’art. Aquest Laboratori vol incidir en els aspectes que relacionen les arts, el pensament i l’espai públic, l’entorn i la societat que la forma com a lloc d’experiències vives i relacionals. Els artistes com a exploradors dels moments i moviments contemporanis, com a experimentadors del present cap a un futur incert, però obert a noves possibilitats d’expressió. Curiositat, intuïció, rigor i innovació serien les bases d’una futura creació.

SALA SANT JORDI - LABORATORI

Històric

DEL 14 DE SETEMBRE AL 7 DE DESEMBRE

DEL 14 DE SETEMBRE AL 7 DE DESEMBRE

ESE NIÑO ERA YO

ESE NIÑO ERA YO

LA GANA ALS ULLS

LA GANA ALS ULLS

ECO, OLVIDO, NADA

ECO, OLVIDO, NADA

WORK IN PROGRESS

WORK IN PROGRESS

ÓNEIROS

ÓNEIROS

FARM OR FARMER?

FARM OR FARMER?

SALTVS · IVGERVM

SALTVS · IVGERVM

Microvisions in a Macroworld Seeing within the Gaps

Microvisions in a Macroworld Seeing within the Gaps

ART DES DE L’ALTRE COSTAT

ART DES DE L’ALTRE COSTAT

SALA DEBACLE

SALA DEBACLE

ESTRANYA TERRA

ESTRANYA TERRA