PINTURA I ESCULTURA DE MARC NIELL

Home / General / PINTURA I ESCULTURA DE MARC NIELL

«El que intento plasmar en les meves escultures és la imatge d´una idea nascuda en uns instants d´inspiració, provocada per la visió de la pedra nua, abans de treballar. Esculpir a poc a poc per treure aquella imatge copsada instants abans i anar tallant i modelant fins arribar a l´obra acabada. Treballo seguint els mètodes tradicionals fent de la transformació de la pedra un acte vital, nascut de la necessitat de representar en relleu o en un espai tridimensional allò que la pedra amaga.
En les obres pictòriques expresso sobre la superfície formes i colors intentant traspassar olors i sensacions de la tela a l´espectador.
Actualment treballo la pedra, la forja, el fang, la fusta, el poliuretà i la pintura».

    Publicat : General