MIRALL TRENCAT. Manel Bayo

Home / General / MIRALL TRENCAT. Manel Bayo

MIRALL TRENCAT és un projecte específic de Manel Bayo realitzat per a l’espai 29m2 de Les Bernardes que integra tres treballs anteriors: ANADA I TORNADA, COP DE FLORS i PILOS.

bbbb2Anada i tornada és un projecte de l’artista saltenc Manel Bayo. La peça està formada per dos miralls de 160 per 90 centímetres, col·locats l’un davant de l’altre i que porten gravats, respectivament, les paraules “Salt” i “Girona”, això sí, de forma invertida de tal manera que per llegir els noms correctament cal fer-ho a través del mirall que tenen al davant. El treball reflexiona de manera particular sobre les relacions entre les ciutats de Salt i Girona, i de forma més global entre el centre i l’extraradi. D’alguna manera, Manel Bayo situa el seu discurs creatiu a partir de la tensió entre aquests dos conceptes. Al llarg de la seva vida, l’artista ha transitat sovint els 3,26 kilòmetres que separen aquests dos punts que, d’altra banda, no poden acabar de comprendre’s l’un sense el reflex de l’altre.
Aquest treball es va presentar al festival Inund’art de Girona, el juny del 2014.

casatomada7A partir de l’obra Cop de Flors reflexiona sobre l’aparença de la ciutat, l’embelliment d’allò decadent, l’entorn, els espais i els seus usos. Fent una metamorfosi de diferents edificis que canvien la fisonomia de l’entorn urbà quotidià, l’artista subratlla la diferència entre centre i perifèria a partir de música i colors que s’apropien d’aquesta realitat i l’enriqueixen amb noves textures i contrasts. Hi ha indrets de la ciutat que en ser contemplats per Manel Bayo es transformen i muten. Canvien d’aparença, de sonoritat i de caràcter sense que se’n vegi alterada l’essència.
Fent visible el que copsa l’artista, s’obre el debat i la reflexió entorn dels espais i els seus usos: de quina manera canvien la seva funció o els seus inquilins al llarg dels diferents processos de convivència. La pluralitat cultural, econòmica o religiosa porta a abandonar o conquerir nous escenaris, cosa que modifica la fisonomia de la ciutat i se subratlla la diferència entre el centre i els barris.

cc1Pilos és un vídeo loop de gairebé 3 minuts on es mostren diferents espais urbans de Salt i Girona envaïts per un element extern desconegut, intrigant i orgànic (entre vegetal i capil·lar). La peça reflexiona sobre els processos que han anat enrarint la convivència al poble, la utilització de la por com a eina creadora d’actituds, la percepció de l’altre com a invasor, l’eliminació de la pluralitat i la conversió del rumor en veritat; tot plegat com a via de gestió del desconeixement.
Seleccionat al Vad 2011.

    Publicat : General