CURSOS D’ANGLÈS

Home / Cursos / CURSOS D’ANGLÈS

Per accedir als cursos es farà una prova de nivell el dia 25 de setembre a les 20h. excepte els matriculats a primer.

Primer  

Aquets curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin aprendre l’anglès a un nivell bàsic. Els objectius principals es basen en desenvolupar l’ idioma a nivell de parla, lectura i escriptura senzilla. Es pretén poder conversar sobre temes quotidians i assolir les estructures gramaticals i dels principals temps verbals.

Dilluns i dimecres de 11 a 12:30h.

Inici: 2 d’octubre

Dimarts i dijous de 20:30 a 22h.

Inici 3 d’octubre

Preu: 170 € tot el curs

Durada del curs: d’octubre a juny

Preinscripció Curs Anglès I Matí

Preinscripció Curs Anglès I Tarda

 

Segon

El segon curs aprofundeix en el vocabulari, sobretot, dels temes de la vida quotidiana. Es comencen a introduir nous temps verbals i estructures gramaticals, així com també de phrasal verbs i linking words. Es treballà el desenvolupament de la fluïdesa oral.

Dimarts i dijous de 9:30 a 11h.

Inici: 3 d’octubre

Dilluns i dimecres de 20:30 a 22h.

Inici: 2 d’octubre

Preu: 170 € tot el curs

Durada del curs: d’octubre a juny

Preinscripció Curs Anglès II Matí

Preinscripció Curs Anglès II Tarda

 

Tercer

 Aquest curs aborda l’aprenentatge de més vocabulari incidint en noves estructures gramaticals i la introducció de nous Phrasal Verbs i Linking words. S’aprofundeix en l’escriptura de cartes informals i formals, de currículums, etc. així com les redaccions en termes generals. En aquest tercer curs es desenvoluparà també la fluïdesa oral i la comprensió lectora.

Dilluns i dimecres de 9:30 a 11h.

Inici: 2 d’octubre

Dimarts i dijous de 19 a 20:30h.

Inici: 3 d’octubre

Preu: 170 € tot el curs

Durada del curs: d’octubre a juny

Preinscripció Curs Anglès III Matí

Preinscripció Curs Anglès III Tarda

 

Quart

Els alumnes revisaran les estructures que necessitin consolidar. Es continua amb l’aprenentatge dels Phrasal verbs, linking words i en la redacció i comprensió de textos escrits i listenings. També en el desenvolupament de fluïdesa oral en temes més específics d’interès per l’alumne, com ara les eines bàsiques per viatjar, mantenir converses telefòniques, temes laborals, etc. Es realitzaran lecturesde textos sobre temes actuals amb un debat posterior a l’aula.

Dilluns i dimecres de 19 a 20:30h.

Inici: 2 d’octubre

Preu: 170 € tot el curs

Durada del curs: d’octubre a juny

Preinscripció Curs Anglès IV

 

Curs de conversa i listening

* Per realitzar aquest curs, es realitzarà una prova de nivell.

 Aquest curs té com a objectiu mantenir la fluïdesa de l’ idioma en el moment en què hi ha una base gramatical ja adquirida en els quatre cursos previs. A través de temes d’actualitat, mitjançant la lectura de diaris, revistes o de la televisió, es mantindran debats i s’introduirà vocabulari específic.

Dimarts i dijous de 11 a 12:30h.

Inici: 3 d’octubre

Preu: 170 € tot el curs

Durada del curs. d’octubre a juny

Preinscripció Curs Conversa i Listening

Idiomes

Llengua anglesa

Dates

A partir del 2/3 d’octubre. Consulteu els horaris en funció de cada curs.

Espai

Bernardes

C. Major, 172 · 17190 Salt (Girona) · T. 972 23 46 95
FEINERS: de 10 a 13h. i de 16 a 22h. · DISSABTES I FESTIUS tancat