Informació de cursos

Home / Informació de cursos

El nou catàleg de les Activitats del Curs 2017-2018 mostra el dinamisme i l’activitat de la Casa de Cultura Les Bernardes. Amb la programació que us proposem ens agradaria que gaudíssiu de diferents propostes culturals i formatives, ja sigui de forma individual o amb els amics o amb la família.
Anar a Les Bernardes és molt més que formar-se i fer cultura. Ens permet relacionar-nos i conèixer veïns d’altres municipis propers; ens permet fer comarca.
Cultura, educació, benestar, art, formació… El nostre centre combina aquests cinc elements a la perfecció a partir de propostes consolidades i noves activitats.
En el següent enllaç trobareu totes les activitats del nou curs. (FulletoActivitats2017-2018)

Calendari:

Inici dels cursos: 2 d’octubre de 2017 i finalitzaran el 22 de juny de 2018.

Vacances de Nadal: del 25 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos).

Vacances de Setmana Santa: del 26 de març al 3 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).

Normes per als cursos:

Si es causa baixa d’algun curs, cal notificar-ho a Secretaria, abans que comenci el trimestre següent. La Direcció de la Casa de Cultura es reserva el dret de variar les activitats si causes imprevistes així ho aconsellessin.

Sistema de Matriculacions:

  • Podeu recollir l’imprès de matrícula a Les Bernardes o DESCARREGAR-LO a la a partir del dia 1 de setembre. Trobareu el document d’inscripció com a fitxer adjunt al seu curs corresponent.
  • Cal omplir l’imprès i ingressar l’import a “La Caixa”.
  • Un cop pagades les taxes, s’ha de portar l’imprès i el justificant de pagament a la Casa de Cultura, i es procedirà a la inscripció al curs corresponent, de 10 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda.
  • Si per qualsevol causa el curs no es realitzés es retornarà el total import de les taxes.
  • Només es retornarà l’import abonat amb les corresponents justificacions durant els primers 15 dies del mes d’octubre.

Nota: Els cursos que es paguen per trimestres s’abonaran per domiciliació bancària al gener i a l’abril.