Història

Home / Història

escalaLa casa de cultura de les Bernardes, es caracteritza pels diferents usos que ha rebut al llarg de la seva història. Fins la guerra civil espanyola, va ser la casa pairal de la família Vilaseca-Tarrés, aquests en van haver de fugir i anar-se a refugiar i durant els tres anys següents es va convertir en la Casa de la Vila.

En arribar l’any 39, van veure-hi una bona oportunitat les tropes de Franco, les quals si van instal·lar i en van fer la seva base durant un bon temps. Qui en va seguir fent ús de la casa, va ser el Dr. Fontanet, el qual va situar-hi el seu dispensari fins aproximadament el 1944 quan ja per últim va ser comprat pel bisbat. La comunitat és traslladada allà, i es converteix en un convent de monges de clausura, Les Bernardes i allà romandran fins a l’any 1979, coincidint amb l’expansió de la vila, decideixen marxar per falta de tranquil·litat. És en aquest moment quan la diputació compra la casa i amb un parell d’anys, la casa ja està adequada com a centre cultural. La inauguració no serà fins al cap d’uns anys aproximadament el juliol de 1983.