FOTOGRAFIA NOCTURNA I LIGHT PAINTING.

Home / General / FOTOGRAFIA NOCTURNA I LIGHT PAINTING.

Composar amb llum natural i artificial.
Aquest curs està pensat per conèixer totes les prestacions de la nostra càmera digital així poder realitzar fotografies de nit i en condiciones extremes de llum.
Es realitzaran vàries sortides de nit per Salt, i es treballarà les diferents temperatures de color.

Durada: març 2015

Dilluns de 19 a 21h.
Preu: 75 €

    Publicat : General