Espai 29m2

Home / Espai 29m2

logo_blauEl nom de l’espai fa referència a la seva superfície: 29m2dedicats a presentar una única peça acompanyada, al seu temps, d’un audiovisual destinat a facilitar-ne la contextualització; 29m2que han de permetre el replegament del visitant gràcies al format concentrat de caràcter gairebé microexpositiu; 29m2, en darrera instància, oferts a la reflexió en un entorn arquitectònicament privilegiat que contrasta amb el brogit i el tràfec diaris característics del paisatge urbà en el qual s’inscriu la Casa de Cultura Les Bernardes.

L’especificitat d’aquesta sala, per tant, rau en el gir que proposa: es tracta de recuperar, en certa manera, la dimensió auràtica de l’obra única per tal de fer possible un triangle dialògic format per la peça exposada, la presència simbòlica de l’autor —en l’audiovisual— i un espectador que és qui habilita tots els jocs de relacions imaginables. No cal dir, malgrat tot, que aquest «exercici» no està mancat d’ironia i, fins a cert punt, d’un component crític que és el que li dóna sentit: la museologització d’un objecte qualsevol pot acabar essent, una mica en consonància amb la teoria institucional defensada per autors com George Dickie, allò que li confereix un estatut diferent al dels seus homòlegs més prosaics o mundans i, com va demostrar Duchamp, allò que el certifica com a obra d’art.

ESPAI 29m2

Històric

JAUME XIFRA

JAUME XIFRA

ONCE

ONCE

REVELACIÓ I MISTERI

REVELACIÓ I MISTERI

MÁS

MÁS

CICATRIUS

CICATRIUS

LET ME GRAB YOUR SOUL AWAY

LET ME GRAB YOUR SOUL AWAY

Örök

Örök

Microvisions in a Macroworld Seeing within the Gaps

Microvisions in a Macroworld Seeing within the Gaps

LE LOUVRE

LE LOUVRE

HISTÒRIES DE L’ART

HISTÒRIES DE L’ART

La Maçoneria recreació

La Maçoneria recreació

Experimentació amb cicuta

Experimentació amb cicuta