CURS D’ALEMANY

Home / Cursos / CURS D’ALEMANY

Primer

El curs es dirigeix a aquells que no tenen coneixements anteriors o una idea molt vaga i volen aprendre l’alemany bé.  Es tracta de crear una bona base. Treballarem en grups petits,  fent exercicis orals i practicant diferents situacions del dia a dia.

Dimarts i dijous, de 19 a 20:30h

Inici: 3 d’octubre

Preu: 170 € tot el curs

Durada del curs: d’octubre a juny

Preinscripció Curs Alemany I